Om Ocean Waves

Lite om klubben Ocean Waves SDC, Lidingö

Ocean Waves SDC bildades 1985 och tillhör Swedish Association of American Square Dance Clubs SAASD. Klubben ingår i Ekenalliansen, en sammanslutning av 10 squaredance-klubbar i Stockholmsområdet.

Klubben har sin verksamhet och utbildning på Lidingö och hyr för större danser lokaler centralt inne i Stockholm.

Klubben arrangerar två stora danser per år, Novemberdansen i november och Valentindansen en söndag i nära anslutning till Valentindagen den 14 februari.

Vi firade 20-årsjubileum i september 2005 med nästan 100 deltagare, samtliga aktiva squaredansare.

VERKSAMHET

Ocean Waves SDC har kurser i squaredance på olika nivåer och anordnar dessutom klubbdanser varje termin. För nivåer där vi inte har några kurser hänvisar vi till andra klubbar i Stockholmsområdet.

Se vidare information under danser och kurser. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen för mer information!


Sidan uppdaterades senast 2006-11-17